معرفی کنفرانس

امروزه در هر کشوری پیشرفت و ترقی به واسطه ی علم پدید می آید. با توجه به جایگاه علم، یکی از طرایق انتقال و نشر علم در هر حوزه ای، برگزاری کنفرانس و همایش می باشد. با برگزاری کنفرانس علمی می توان آخرین نتایج و دستاوردهای علمی و پژوهشی نگارنده (گان) را به کمک پایگاه های علمی جهت توسعه تحقیقات به اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه تخصصی مشترک با نویسنده (گان) به اشتراک گذاشت. در واقع انتشار نتایج یک پژوهش می تواند باعث تکمیل گردیدن سیر تکاملی یک مسئله علمی گردد.
با این اوصاف ، خانه استراتژی مدیر سام کنفرانسی تحت عنوان اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کار هوشمند و علم داده در کسب و کار در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ برگزار می نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه اساتید، پژوهشگران، اندیشمندان، صاحب نظران و دانشجویان علاقه مند به موضوعات مرتبط دعوت می گردد مقالات علمی خود را از طریق سامانه ثبت نام و نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند.
این کنفرانس امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید.

محورهای کنفرانس

۱. رویکردهای نوین در تجزیه و تحلیل داده‌های کسب و کار
۲. معماری داده‌های کسب و کار و بسترهای تحلیلی
۳. روش‌های پیش‌بینی تصمیم‌گیری در کسب و کار
۴. الگوریتم‌های یادگیری ماشین در مدیریت هوشمند کسب و کار
۵. تحلیل شبکه‌های اجتماعی و کاربرد آن در مدیریت کسب و کارهای هوشمند
۶. استفاده از داده‌های بزرگ در مدیریت هوشمند کسب و کار
۷. رویکردهای نوین در پیش‌بینی رفتار مشتریان و بازار
۸. تحلیل داده‌های مالی و مدیریت مالی هوشمند
۹. رویکردهای نوین در مدیریت زنجیره تأمین و بازاریابی
۱۰. رویکردهای نوین در مدیریت منابع انسانی و بهبود کارایی سازمانی با استفاده از داده‌های کسب و کار

اخبار

تا همایش

روز

تاریخ های مهم

ارسال مقالات: 5 بهمن 1402

برگزاری کنفرانس: 15 بهمن 1402

برگزارکننده

نمایه ها

حامیان