معرفی کنفرانس

امروزه در هر کشوری پیشرفت و ترقی به واسطه ی علم پدید می آید. با توجه به جایگاه علم، یکی از طرایق انتقال و نشر علم در هر حوزه ای، برگزاری کنفرانس و همایش می باشد. با برگزاری کنفرانس علمی می توان آخرین نتایج و دستاوردهای علمی و پژوهشی نگارنده (گان) را به کمک پایگاه های علمی جهت توسعه تحقیقات به اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه تخصصی مشترک با نویسنده (گان) به اشتراک گذاشت. در واقع انتشار نتایج یک پژوهش می تواند باعث تکمیل گردیدن سیر تکاملی یک مسئله علمی گردد.
با این اوصاف ، خانه استراتژی مدیر سام دومین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری در مورخ 24 بهمن ماه 1403 برگزار می نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه اساتید، پژوهشگران، اندیشمندان، صاحب نظران و دانشجویان علاقه مند به موضوعات مرتبط دعوت می گردد مقالات علمی خود را از طریق سامانه ثبت نام و نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند.
این کنفرانس امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید.

محورهای کنفرانس

۱. مدیریت مالی و تاثیر آن در سودآوری شرکت‌ها
۲. آموزش مدیریت مالی و سواد مالی مدیران غیرمالی
۳. تحلیل مالی و تفسیر گزارش‌های مالی
۴. مدیریت مالی و خزانه داری در شرکت‌ها
۵. بررسی روش‌های تأمین مالی برای شرکت‌ها
۶. تحلیل ریسک‌های مالی و مدیریت آن‌ها
۷. بررسی نظام مالیاتی و قوانین مالی در کشورهای مختلف
۸. تحلیل اثرات تحریم‌های بین‌المللی بر صنایع و شرکت‌ها
۹. بررسی تأثیر تحولات بازار سرمایه در شرکت‌ها
۱۰. تحلیل تاثیر تغییرات اقتصادی و سیاسی بر شرکت‌ها و بازارهای مالی

اخبار

تا همایش

روز

تاریخ های مهم

ارسال مقالات: 20 بهمن 1403

برگزاری کنفرانس: 24 بهمن 1403

برگزارکننده

نمایه ها

حامیان