کتاب حکیمانه های کسب و کار

این کتاب حاوی حدود 770 جمله پندآموز از نام آوران جهان در حوزه ی کسب و کار و تجارت است. این کتاب شامل 12 فصل می باشد که هر کدام بخشی از فرایند کسب و کار را شامل می شود. این فصول عبارتند از کارآفرینی، شروع کسب و کار، استراتژی، رهبری، عملکرد، مشتری، سود، رقابت، انگیزش، تغییر، موفقیت و توازن میان زندگی و کار.

درخواست لینک دانلود

جهت دریافت لینک دانلود، نام و آدرس ایمیل خود را وارد نمائید: