41%
تخفیف

طرح برنامه صادرات

چرا شرکت باید صادر کند؟ اهداف کلی برای ورود به بازارهای جهانی چیست؟ برنامه صادرات با مطرح کردن و پاسخگویی…

قیمت اصلی 10,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,900 تومان است.