پروژه های مشاوره ای مدیرسام

پروژه مشاوره ای شرکت هماوند

حوزه فعالیت : صنعت تبلیغات و برندینگ
شرح خدمات مشاوره و آموزش :
1- مشاوره معماری سازمانی و باز مهندسی فرآیند های سازمان
2- مشاوره طراحی ساختار سازمانی و سازماندهی
3- مدرس دوره های آموزشی رهبری کسب و کار ، مدیریت فرآیند های کسب و کار
درصد انجام پروژه : 33%

پروژه مشاوره ای شرکت پارسیان رزین

حوزه فعالیت : تولید و بازرگانی اپوکسی صنعت سنگ
شرح خدمات مشاوره و آموزش :
1- مشاوره سیستمی سازی فرآیند توسعه و فروش
2- مشاوره طراحی ساختار سازمانی و تیم سازی فروش
درصد انجام پروژه : 33%

پروژه مشاوره ای استودیو نقطه

حوزه فعالیت : صنعت تبلیغات و برندینگ صنعت ساختمان
شرح خدمات مشاوره و آموزش :
1- مشاوره مدیریت فرآیند های کسب و کار
2- مشاوره ارزش گذاری سازمانی و سرمایه پذیری سازمانی
3- مشاوره طراحی فرآیند های دپارتمان آموزش
درصد انجام پروژه : 50%

پروژه مشاوره ای نمایندگی قوقی بیمه آسیا اصفهان

حوزه فعالیت : خدمات صدور و تمدید انواع بیمه نامه
شرح خدمات مشاوره و آموزش :
1- مشاوره معماری سازمانی و بازمهندسی فرآیند های کسب و کار
2- مشاوره تخصصی مدیریت سرمایه انسانی و سازماندهی
3- مشاوره استراتژی های توسعه بازار
درصد انجام پروژه : 100%

پروژه مشاوره ای برند کیوان

حوزه فعالیت: پخش شال و روسری
شرح خدمات : مشاوره سیستمی سازی و رویکرد فرآیندی در تامین کالا و واردات مشاوره تخصصی سرمایه انسانی و آموزش تیم های اجرایی

پروژه مشاوره ای شرکت امین پنجره اسپادانا

حوزه فعالیت : تولید درب و پنجره های ساختمانی
شرح خدمات مشاوره و آموزش :
1- مشاوره سیستمی سازی فرآیند توسعه و فروش
2- مشاوره طراحی ساختار سازمانی و طرح طبقه بندی مشاغل