پروژه های پژوهشی مدیرسام

پروژه پژوهش سازمانی

کارفرما: شرکت آب منطقه ای اصفهان
موضوع: بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان

شرکت گاز استان اصفهان

پروژه پژوهش سازمانی

کارفرما: شركت گاز استان اصفهان
موضوع: ارائه مدل کیفیت برون سپاری خدمات

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

پروژه پژوهش سازمانی

کارفرما: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
موضوع: ارائه مدل کندذهنی سازمانی

پروژه پژوهش سازمانی

کارفرما: شرکت ملی بازرگانی پتروشیمی ایران
موضوع: تاثیر یکپارچی صادرات بر عملکرد صادراتی

پروژه مطالعه طرح توجیهی

کارفرما: بخش خصوصی
موضوع: طرح امکان سنجی تولید لنت ترمز خودرو

پروژه مطالعه طرح توجیهی

کارفرما: بخش خصوصی
موضوع: طرح امکان سنجی تولید لاستیک خودرو

پروژه مطالعه طرح توجیهی

کارفرما: بخش خصوصی
موضوع: طرح امکان سنجی تولید الکترود

پروژه مطالعه طرح توجیهی

کارفرما: هیئت اندیشه ورز دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
موضوع: تهیه طرح توجیهی تاسیس دانشکده کارآفرینی

پروژه مطالعه طرح توجیهی

کارفرما: صندوق پژوهش و نوآوری کشور
موضوع: مطالعه تطبیقی فرایندهای بکاررفته در مدیریت صندوق های پژوهش و نوآوری

پروژه مطالعه طرح توجیهی

کارفرما: مرکز تحقیقات گردشگری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
موضوع: تهیه طرح توجیهی ایجاد مرکز بوم گردی و گردشگری در کاروانسرا

پروژه مطالعه و تحقیقات بازاریابی

انجام شده توسط یکی از اعضاء ارشد مدیرسام با تجربه تحقیقات بازار در کشور ایتالیا در سالهای 2018 و 2019
موضوع: تحقیقات بازار و marketing research و geomarketing در شرکت Geocom ایتالیا. در پروژه های:
۱-berardi باز کردن کارخانه جدید در لهستان،
۲- شرکت Enerray ساخت نیروگاه خورشیدی در ایران،
۳- شرکت Farmores باز کردن نمایندگی فروش در منچستر انگلستان،
۴-شرکت GS Italia توسعه بازار در لهستان،
۵- شرکت Montenegro توسعه بازار در انگلستان،
۶- شرکت MP Paints توسعه بازار در آمریکا،
۷- شرکت Nona Riccione توسعه بازار در استان Lombardia
۸- شرکت PM ورود به بازار آلمان،
۹- شرکت SCM ورود به بازار ایران،
۱۰- شرکت SCM توسعه بازار در لهستان،
به صورت مستقل شرکت در پروژه های شرکت های:
۱- شرکت Barilla تحقیقات بازار در خرده فروشان،
۲- شرکت coop برای تحقیقات در مشتریان برای نوع چینش محصولات.