معرفی کنفرانس

امروزه در هر کشوری پیشرفت و ترقی به واسطه ی علم پدید می آید. با توجه به جایگاه علم، یکی از طرایق انتقال و نشر علم در هر حوزه ای، برگزاری کنفرانس و همایش می باشد. با برگزاری کنفرانس علمی می توان آخرین نتایج و دستاوردهای علمی و پژوهشی نگارنده (گان) را به کمک پایگاه های علمی جهت توسعه تحقیقات به اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه تخصصی مشترک با نویسنده (گان) به اشتراک گذاشت. در واقع انتشار نتایج یک پژوهش می تواند باعث تکمیل گردیدن سیر تکاملی یک مسئله علمی گردد.
با این اوصاف ، خانه استراتژی مدیر سام دومین کنفرانس ملی کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت کسب و کار در مورخ 8 اسفند ماه 1403 برگزار می نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه اساتید، پژوهشگران، اندیشمندان، صاحب نظران و دانشجویان علاقه مند به موضوعات مرتبط دعوت می گردد مقالات علمی خود را از طریق سامانه ثبت نام و نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند.
این کنفرانس امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید.

محورهای کنفرانس

۱. هوش مصنوعی در مدیریت کسب و کار
۲. هوش مصنوعی در خدمات مالی و حسابداری و بیمه
۳. هوش مصنوعی در کسب و کارهای حوزه سلامت
۴. هوش مصنوعی در آموزش
۵. هوش مصنوعی در خدمات گردشگری و مسافرتی
۶. هوش مصنوعی در صنایع تفریحی-فرهنگی و ورزشی
۷. هوش مصنوعی در مدیریت خدمات فنی-مهندسی و ساختمان
۸. هوش مصنوعی در خدمات تجاری، مشاوره، و تحقیق و توسعه
۹. هوش مصنوعی در حمل و نقل
۱۰. هوش مصنوعی در ارتباطات
۱۱. هوش مصنوعی در مدیریت زیست محیطی
۱۲. هوش مصنوعی در خدمات توزیع

اخبار

تا همایش

روز

تاریخ های مهم

ارسال مقالات: 2 اسفند 1403

برگزاری کنفرانس: 8 اسفند 1403

برگزارکننده

نمایه ها

حامیان