معرفی کنفرانس

امروزه در هر کشوری پیشرفت و ترقی به واسطه ی علم پدید می آید. با توجه به جایگاه علم، یکی از طرایق انتقال و نشر علم در هر حوزه ای، برگزاری کنفرانس و همایش می باشد. با برگزاری کنفرانس علمی می توان آخرین نتایج و دستاوردهای علمی و پژوهشی نگارنده (گان) را به کمک پایگاه های علمی جهت توسعه تحقیقات به اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه تخصصی مشترک با نویسنده (گان) به اشتراک گذاشت. در واقع انتشار نتایج یک پژوهش می تواند باعث تکمیل گردیدن سیر تکاملی یک مسئله علمی گردد.
با این اوصاف ، خانه استراتژی مدیر سام دومین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت برند، تبلیغات، بازاریابی و رسانه در مورخ 15 اسفند ماه 1403 برگزار می نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه اساتید، پژوهشگران، اندیشمندان، صاحب نظران و دانشجویان علاقه مند به موضوعات مرتبط دعوت می گردد مقالات علمی خود را از طریق سامانه ثبت نام و نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند.
این کنفرانس امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید.

محورهای کنفرانس

۱. مدیریت برند و استراتژی‌های بازاریابی
۲. تحلیل و تفسیر رفتار مصرف‌کنندگان و تغییرات در بازار
۳. فناوری‌های رسانه‌ای و تاثیرات آن بر بازاریابی و تبلیغات
۴. مدیریت روابط با مشتریان و تاثیر آن بر برندینگ و بازاریابی
۵. تحلیل و ارزیابی رقبا و رقابت در بازار
۶. تبلیغات و رسانه‌های اجتماعی در بازاریابی و برندینگ
۷. مدیریت ارتباط با رسانه‌ها و تاثیر آن بر برندینگ و بازاریابی
۸. تحقیقات بازاریابی و روش‌های تحقیقاتی در بازاریابی
۹. مدیریت بحران در بازاریابی و تاثیر آن بر برندینگ
۱۰. ایجاد تجربه مشتری مثبت و تاثیر آن بر بازاریابی و برندینگ

اخبار

تا همایش

روز

تاریخ های مهم

ارسال مقالات: 10 اسفند 1403

برگزاری کنفرانس: 15 اسفند 1403

برگزارکننده

نمایه ها

حامیان