کتاب پیاده سازی ERP با رویکرد مدیریت تغییر

  فهرست مطالب پیشگفتار فصل اول: ظهور ERP فصل دوم: یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی در ERP فصل سوم: مهندسی مجدد فرایندهای…

180,000 تومان