در کنار شما هستیم

تیم مدیرسام

تیمی حرفه ای
متشکل از اساتید هیئت علمی دانشگاه

ما در مدیرسام، خدمات مورد نیاز مدیران را در قالب دوره های آموزشی، خدمات مشاوره ای، خدمات پژوهشی، مقالات مفید، ابزارهای کاربردی مدیریتی، موردکاوی های واقعی، فایل های صوتی و تصویری عرضه می کنیم. در همه مباحث میکوشیم جنبه علمی و تجربی توامان عرضه گردد.

مدیران

دکتر ناصر خانی
موسس و مدیر دپارتمان آموزش

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر سید امیرحسین میرقادری
مدیر دپارتمان مشاوره کسب و کار

مشاور، مدرس و پژوهشگر

دکتر ابراهیم راستی برازجانی
مدیر دپارتمان پژوهش های سازمانی

مشاور، مدرس و پژوهشگر

مهندس شهلا سنایی
مدیر دپارتمان تولید محتوا

استراتژیست محتوا

مشاوران

دکتر سیروس کشاورز
مشاور
دکتر عماد صالحی
مشاور
دکتر مهناز قویدل
مشاور
دکتر مرجان نیرومند
مشاور

مشاوران

بخشی از موفقیت های مدیرسام باشید

هم اکنون به تیم مشاوران مدیرسام بپیوندید