دکتر امیرحسین میرقادری

مدیر دپارتمان مشاوره

اطلاعات تماس

دکتر سید امیرحسین میرقادری

مدیر دپارتمان مشاوره

سابقه تحصیلی

سابقه آموزشی

تدریس مقطع کارشناسی گروه های مدیریت / مهندسی صنایع / مهندسی نرم افزار

 • دروس مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، کارآفرینی، تجارت الکترونیک

تدریس مقطع کارشناسی ارشد گروه مدیریت کسب و کار

 • دروس منابع انسانی پیشرفته، رفتار سازمانی، تئوری سازمان و مدیریت، مدیریت نوآوری

تدریس مقطع دکتری مدیریت کسب و کار

 • دروس سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت عملکرد سازمانی، بازاریابی پیشرفته، مدیریت ریسک سازمانی

برگزاری پکیج های آموزشی وزارت علوم و سازمان فنی حرفه ای

 • هوشمندی کسب و کار ( هوش تجاری و داشبورد های مدیریتی)
 • سیستم مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
 • مدیریت فرآیند های کسب و کار و معماری سازمانی
 • مدل های مدیریت تغییر و تحول سازمانی
 • مدیریت عملکرد سازمانی و پایش و اندازه گیری شاخص ها
 • مبانی و نظریه های کارآفرینی و نوآوری
 • مدیریت ریسک سازمانی

برگزاری دوره های آموزشی استارتاپی

 • مدیریت استراتژی های کسب و کار
 • تیم سازی استارتاپ
 • تفکر طراحی و هوش هیجانی
 • نوآوری در مدل کسب و کار
 • تدوین طرح کسب و کار و اقتصادسنجی
 • اعتبار سنجی ایده و ریشه یابی مسئله
 • ارزش گذاری استارتاپ ها و قرارداد ذینفعان
 • تجاری سازی ایده ها

سابقه پژوهشی

کتابهای کاربردی:
 • مدیریت کارآفرینی – موسسه آموزش عالی فن پردازان
 • هوش تجاری – موسسه آموزش عالی فن پردازان
 • سیستم های مدیریت کیفیت – موسسه آموزش عالی فن پردازان
 • موفقیت و مهندسی ثروت آفرین – موسسه آموزش عالی فن پردازان

کتابهای مدیریتی:

 • مبانی و نظریه های کارآفرینی – موسسه آموزش عالی فن پردازان
 • بازاریابی پیشرفته – موسسه آموزش عالی فن پردازان
 • تئوری سازمان و مدیریت پیشرفته – موسسه آموزش عالی فن پردازان
 • مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته – موسسه آموزش عالی فن پردازان

مقالات:

 • مقاله: توسعه مدل انتخاب استراتژی‌های تولیدی و اولویت بندی آن‌ها با رویکرد مدل‌سازی معادلات‌ساختاری، مجله مدیریت نوآوری و راهبرد های عملیاتی
 • مقاله: ارزیابی عملکرد منابع انسانی با بکارگیری مدل تحلیل پوششی داده‌ها؛ مطالعه موردی:شرکت‌های دانش بنیان استان اصفهان – کنفرانس تحلیل پوششی داده ها
 • مقاله: مروری بر نوآوری باز(روندها ،رویکردها و عوامل کلیدی موفقیت آن) به عنوان راهکاری برای حل چالش های صنایع و سازمان ها – کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
 • مقاله: به کارگیری تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها و مدل ابر کارایی جهت ارزیابی کارآیی مالی و رتبه بندی شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران – کنفرانس تحلیل پوششی داده ها
 • مقاله: ارائه روشی بر مبنای تلفیق مدل تحلیل پوششی داده‌ها و تصمیم گیری چند معیاره به‌منظور ارزیابی کارآیی و رتبه‌بندی سازمان‌ها: مطالعه موردی شرکت‌های صنایع فلزی پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران – کنفرانس تحلیل پوششی داده ها
 • مقاله: ررسي تاثیر وزن‌دهی با تكنيك آنتروپی شانون در بهبود سنجش كارايي سازمان‌ها با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها – کنفرانس تحلیل پوششی داده ها
 • مقاله: بررسی تاثیر استتقرار نظام پیشنهادات بر ارتقا سطح خلاقیت و نوآوری در سازمان (مطالعه موردی شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان) – کنفرانس بین المللی مدیریت مهندسی صنایع، اقتصاد
 • مقاله: مروری بر آینده نگری باز ؛ مولفه ای تاثیر گذار بر توسعه نوآوری باز – کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
 • مقاله: استراتژی اقیانوس آبی و تاثیر آن بر رقابت پذیری سازمان ها – کنفرانس بین المللی الگو های نوین مدیریت و کسب و کار
 • The Ranking of Financial Efficiency of Companies Accepted in Stock Exchange of Tehran between 2013 to 2016 through Financial Ratio Approach and Using DEA – International journal of Data Envelopment Analysis

سابقه اجرایی