وبلاگ

تاریخ های مهم اولین کنفرانس ملی کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت کسب و کار

مرحله

تاریخ

آغاز ارسال مقالات

20 خرداد 1402

آخرین مهلت ارسال مقالات

2 اسفند 1402

آخرین مهلت ثبت نام نهایی

8 اسفند 1402

برگزاری کنفرانس

10 اسفند 1402

* نتیجه داوری مقالات بین 3 تا 7 روز بعد از ارسال مقاله اعلام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

سایر کنفرانس های مدیرسام