وبلاگ

تاریخ های مهم اولین کنفرانس ملی مدیریت کسب و کار هوشمند و علم داده در کسب و کار

مرحله

تاریخ

آغاز ارسال مقالات

20 خرداد 1402

آخرین مهلت ارسال مقالات

5 بهمن 1402

آخرین مهلت ثبت نام نهایی

13 بهمن 1402

برگزاری کنفرانس

15 بهمن 1402

* نتیجه داوری مقالات بین 3 تا 7 روز بعد از ارسال مقاله اعلام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

سایر کنفرانس های مدیرسام