وبلاگ

تاریخ های مهم اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت صنعتی، تولید و عملیات

مرحله

تاریخ

آغاز ارسال مقالات

20 خرداد 1402

آخرین مهلت ارسال مقالات

25 بهمن 1402

آخرین مهلت ثبت نام نهایی

29 بهمن 1402

برگزاری کنفرانس

1 اسفند 1402

* نتیجه داوری مقالات بین 3 تا 7 روز بعد از ارسال مقاله اعلام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

سایر کنفرانس های مدیرسام