وبلاگ

معرفی کمیته اجرایی و علمی کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت مالی، اقتصاد و حسابداری

مدیر کنفرانس


دکتر ابراهیم راستی برازجانی فقط
گروه مدیریت، واحد بوشهر، دانشگاه پیام نور،بوشهر، ایران.

ایمیل: rasti@modirsam.ir
شناسه ORCID شخصی: 0000000186520231

 

دبیر علمی کنفرانس


دکتر سیروس کشاورز
گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

ایمیل: sirous1366@yahoo.com
شناسه ORCID شخصی: 0000000244804532

 

دبیر  کنفرانس


دکتر ناصر خانی
گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

ایمیل: naserkhani@phu.iaun.ac.ir
شناسه ORCID شخصی: 0000000200277048

 

رسول عسگرپور

عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس


دکتر رسول عسگرپور
گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

ایمیل: rasool.asgarpoor@yahoo.com
شناسه ORCID شخصی: 0000000267116804

 

طاهرزاده

دبیر اجرایی کنفرانس


دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد، اهواز، ایران.

ایمیل: taherzadeh.res@gmail.com
شناسه ORCID شخصی: 0000000330001795

 

 

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

دکتر ناصر خانی
گروه مدیریت، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
دکتر ابراهیم راستی برازجانی 
گروه مدیریت، واحد بوشهر، دانشگاه پیام نور،بوشهر، ایران
دکتر سیروس کشاورز 
گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

 

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

دکتر شراره طاهری
دکتر مژگان بهرامی
گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی هشت بهشت، اصفهان، ایران
دکتر موسی رحیمی
گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
دکتر شراره طاهری 
گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

 

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

دکتر مهناز قوی دل
گروه مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
دکتر یاسر مقصودی گنجه 
گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
دکتر مرجان نیرومند 
گروه مدیریت، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

 

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

دکتر آناهیتا روزی طلب
پژوهشگر دکتری اقتصاد، اقتصاد سنجی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
دکتر علی جنترانی
دکتری مدیریت صنعتی
دکتر احسان سعادتی
پژوهشگر دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران.

 

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

 عضو کمیته علمی

دکتر الهام اقدامی
پژوهشگر دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی
آقای علیرضا محمودی فرد
پژوهشگر مهندسی صنایع
دکتر …
پژوهشگر ..

 

دیدگاهتان را بنویسید

سایر کنفرانس های مدیرسام