وبلاگ

برنامه زمانی کنفرانس – 15 اسفند

شما هم دعوتید؛

مدیرسام برگزار می کند:

مجموعه کنفرانسهای مدیریت کسب و کار

زمان: ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، ساعت ۹ تا ۱۴

مکان: برخط از طریق لینک زیر https://modirsam.ir/webinar

شرکت در کنفرانس رایگان است.

برای متقاضیان گواهی صادر می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

سایر کنفرانس های مدیرسام