معرفی کنفرانس

امروزه در هر کشوری پیشرفت و ترقی به واسطه ی علم پدید می آید. با توجه به جایگاه علم، یکی از طرایق انتقال و نشر علم در هر حوزه ای، برگزاری کنفرانس و همایش می باشد. با برگزاری کنفرانس علمی می توان آخرین نتایج و دستاوردهای علمی و پژوهشی نگارنده (گان) را به کمک پایگاه های علمی جهت توسعه تحقیقات به اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه تخصصی مشترک با نویسنده (گان) به اشتراک گذاشت. در واقع انتشار نتایج یک پژوهش می تواند باعث تکمیل گردیدن سیر تکاملی یک مسئله علمی گردد.
با این اوصاف ، خانه استراتژی مدیر سام کنفرانسی تحت عنوان اولین کنفرانس ملی روندهای نوین در مدیریت صنعتی، تولید و عملیات را در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار می نماید.
لذا بدینوسیله از کلیه اساتید، پژوهشگران، اندیشمندان، صاحب نظران و دانشجویان علاقه مند به موضوعات مرتبط دعوت می گردد مقالات علمی خود را از طریق سامانه ثبت نام و نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند.
این کنفرانس امید دارد با فعالیت خود و با دریافت مقالات، دستاوردهای علمی محققان کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به موضوع پژوهش قرار دهد و در پایگاه های ملی معتبر کشور نمایه نماید.

محورهای کنفرانس

۱. روش‌های نوین مدیریت تولید و عملیات
۲. بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و عملیات در صنایع مختلف
۳. مدیریت زنجیره تأمین و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کار
۴. تحلیل و بهبود کیفیت و کارایی در صنعت
۵. بررسی تحولات صنعتی جهانی و تأثیر آن بر صنایع داخلی
۶. تحلیل نقش فناوری‌های نوین در تولید و عملیات
۷. تحلیل هزینه‌ها و بهبود مدیریت هزینه در صنعت
۸. استفاده از شبیه‌سازی در بهبود فرآیندهای تولید و عملیات
۹. تحلیل تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر صنایع داخلی
۱۰. ارزیابی و بهبود مدیریت پایداری در صنایع
۱۱. روندها و تحولات صنعتی در صنعت ۴.۰ و صنعت ۵.۰

اخبار

تا همایش

روز

تاریخ های مهم

ارسال مقالات: 25 بهمن 1402

برگزاری کنفرانس: 1 اسفند 1402

برگزارکننده

نمایه ها

حامیان